Boshida Xudo osmon va erni yaratdi.

Bu yerda ikki xil tilni aralashtirish. Boshida Xudo osmon va erni yaratdi.

boshlanish boshlanishi degani!!