ในการเริ่มต้น พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลก

ผสมสองภาษาที่แตกต่างกันที่นี่ ในการเริ่มต้น พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลก

เริ่ม หมายถึง เริ่ม!!