Hapo mwanzo Mungu aliziumba Mbingu na nchi.

Kuchanganya lugha mbili tofauti hapa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba Mbingu na nchi.

mwanzo maana yake ni mwanzo!!