У почетку створи Бог небо и земљу.

Овде се мешају два различита језика. У почетку створи Бог небо и земљу.

почетак значи почетак!!