Pakutanga Mwari akasika denga nenyika.

Kusanganisa mitauro miviri yakasiyana pano. Pakutanga Mwari akasika denga nenyika.

kutanga zvinoreva kutanga!!