Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi.

Mencampurkan dua bahasa yang berbeza di sini. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi.

permulaan bermakna permulaan!!