सुरुवातीला देवाने स्वर्ग आणि पृथ्वी निर्माण केली.

येथे दोन भिन्न भाषांचे मिश्रण. सुरुवातीला देवाने स्वर्ग आणि पृथ्वी निर्माण केली.

सुरुवात म्हणजे सुरुवात!!