Во почетокот Бог ги создал небото и земјата.

Мешање на два различни јазици овде. Во почетокот Бог ги создал небото и земјата.

почеток значи почеток!!