Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.

Fampifangaroana fiteny roa samy hafa eto. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.

midika hoe fanombohana!!