Башында Кудай Асман менен жерди жараткан.

Бул жерде эки башка тилди аралаштыруу. Башында Кудай Асман менен жерди жараткан.

баштоо дегенди билдирет!!