Di destpêkê de Xwedê erd û ezman afirandin.

Li vir du zimanên cuda tevlihev dikin. Di destpêkê de Xwedê erd û ezman afirandin.

destpêk tê wateya destpêk!!