Ing wiwitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi.

Nyampur rong basa sing beda ing kene. Ing wiwitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi.

wiwitan tegese wiwitan!!