בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.

ערבוב של שתי שפות שונות כאן. בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.

התחלה פירושה התחלה!!