Nan kòmansman an, Bondye te kreye syèl la ak tè a.

Melanje de lang diferan isit la. Nan kòmansman an, Bondye te kreye syèl la ak tè a.

kòmansman vle di kòmansman!!