Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη.

Μίξη δύο διαφορετικών γλωσσών εδώ. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη.

αρχή σημαίνει αρχή!!